polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

INCIDENTS DATABASE

Anti-semitic comment

Internauta na portalu Interia zamieścił antysemicki komentarz: "żydzi, w waszym kraju każdego można kupić. Urzędnika, profesora, ekologa, polityka, dziennikarza, lekarza, każdego. ...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 24.08.2018
Place of the incident: fakty.interia.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta nawołuje do przemocy wobec homoseksualistów.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of homosexuals

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób homoseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for discrimination on the basis of political confessions and religious views

Internauta nawołuje do dyskryminacji z uwagi na wyznanie religijne i poglądy polityczne.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
others / I'm not sure
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of homosexuals

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób należących do mniejszości seksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: nczas.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of homosexuals

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób homoseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: nczas.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Racist movie

Internauta umieścił rasistowski materiał filmowy Nr 11 B. I. 08/2018, w którym pochwala dyskryminację osób czarnoskórych. W przesłanym na portal CDA.pl filmie pojawiają się sformuł...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: cda.pl

Insulting on the grounds of race, ethnic origin, race

Internauta opublikował wpis znieważający z uwagi na rasę, pochodzenie etniczne, a także wyznanie religijne.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: rokostageman.wordpress.com/

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexuals

Internauta nawołuje do nienawiści wobec osób homoseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-semitic tweet calling for violence

Internautka nawołuje do przemocy wobec Żydów, a także znieważa osoby pochodzenia żydowskiego.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: www.youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz