polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

INCIDENTS DATABASE

Call for violence against muslims

Internauta nawołuje do przemocy ze względu na wyznanie religijne.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: www.youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Insulting Muslims

Wpis znieważający grupę ludności ze względu na wyznanie.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: www.youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against Jews

Internauta nawołuje do przemocy wobec Żydów.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Comment calling for discrimination on the basis of religion

Internauta nawołuje do dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-semitic comment

Internauta umieścił komentarz, w którym znieważa Żydów i pochwala zbrodnię Holokaustu.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Promoting extermination of Jews

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji Żydów.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Promoting extermination of Jews

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji Żydów, nawiązując przy tym do Holokaustu.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-semitic comment

Internauta umieścił antysemicki wpis, w którym nawołuje do dyskryminacji Żydów oraz fizycznej przemocy.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Calling to violence against Ukrainians

Internauta umieścił wpis, w którym pochwala i nawołuje do przemocy wobec Ukraińców.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 21.08.2018
Place of the incident: epoznan.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta nawołuje do przemocy wobec osób homoseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 21.08.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz