polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

INCIDENTS DATABASE

Anti-semitic comment

Użytkownik serwisu facebook.com umieścił antysemicki komentarz, w którym wzywa do fizycznej zagłady Żydów.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 31.01.2019
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-Semitic speech by Piotr Rybak

W dniu 27.01.2019, w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu, Piotr Rybak zorganizował demonstrację (w której wzięło udział około 200 osób) pod bramą Obozu w Oświęcimiu....

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 30.01.2019
Place of the incident: Oświęcim/ teren byłego obozu Auschwtiz

Call for violence against homosexual people

Internauta umieścił komentarz, w którym wzywa do przemocy wobec osób homoseksualnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 30.01.2019
Place of the incident: nczas.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call to exterminate minorities

Użytkownik w serwisie fakty.interia.pl umieścił komentarz, w którym nawołuje do ludobójstwa Żydów i Ukraińców w obozach śmieci.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 28.01.2019
Place of the incident: fakty.interia.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call to exterminate minorities

Użytkownik serwisu twitter.com umieścił wpis, w którym pochwala zbrodnię Holokaustu, sugeruje konieczność fizycznej eksterminacji osób o poglądach lewicowych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 28.01.2019
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call to exterminate minorities

Użytkownik serwisu twitter.com umieścił wpis, w którym sugeruje konieczność "zagazowania" Żydów, muzułmanów, osób homoseksualnych i czarnoskórych.

explore the incident »

current
hate speech
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 28.01.2019
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against muslims

Internauta umieścił wpis nawołujący do przemocy z uwagi na przynależność etniczną oraz wyznaniową.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 27.01.2019
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Calling to violence against Ukrainians

Internauta umieścił wpis nawołujący do przemocy z uwagi na przynależność narodową.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 27.01.2019
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


A hateful Twitter post

Internauta umieścił wpis, w którym znieważa mniejszości z uwagi na ich przynależność etniczną, rasową oraz seksualną.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 27.01.2019
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-Semitic comments

W komentarzach pod wywiadem internetowym znajdują się bezwstydne komentarze stanowiące wyrazy niechęci do p. Aleksandra Temkina, odnoszące się do jego wyglądu i sugerujące, że osob...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 27.01.2019
Place of the incident: wpolityce.pl

dokumentDOCUMENTS(2)


X
Pobierz