polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

INCIDENTS DATABASE

Internet comment offending dark-skinned people

Internauta zamieścił wpis znieważający ze względu na kolor skóry.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination based on sexual orientation
acts of violence and vandalism associated with discrimination
Sender: Anonim
Submit date: 27.06.2016
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Hate speech against Poles

Internauta zamieścił wpis nazywający Polaków "bydłem".

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 24.06.2016
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Regulamin strony Dziki Oddział zawiera wezwanie do eksterminacji osób nieheteroseksualnych.

explore the incident »

closed
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 22.06.2016
Place of the incident: dzikioddzial.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Nazi graphics

Internauta na swojej stronie w serwisie Facebook zamieścił obraz o zabarwieniu nazistowskim.

explore the incident »

closed
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 22.06.2016
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

W serwisie YouTube internauta zamieścił komentarz nawołujący do nienawiści i przemocy wobec osób nieheteroseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 22.06.2016
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta w komentarzu na portalu Facebook nawołuje do eksterminacji osób o odmiennej orientacji płciowej.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 21.06.2016
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


A song promoting hatred against refugees

W utworze "Imigranci" Mc Qbik nawołuje do nienawiści wobec uchodźców, znieważa ze względu na przynależność etniczną, rasową lub narodową oraz ze względu na wyznawaną religię: Korw...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 20.06.2016
Place of the incident: youtube.com

Internet comment promoting violence against homosexuals

Użytkownik umieścił komentarz sugerujący fizyczną eksterminację osób homoseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Aleksy x
Submit date: 19.06.2016
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Spreading hatred by Bartosz Kaczmarek

Pan Bartosz Kaczmarek na swoim profilu internetowym umieszcza treści ksenofobiczne, propagujące mowę nienawiści i przemoc względem osób odmiennej narodowości, religii. Jest to tym ...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 17.06.2016
Place of the incident: facebook.com

Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta zamieścił komentarz pochwalający mordowanie osób homoseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 14.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz