polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

INCIDENTS DATABASE

Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta zamieścił wpis nawołujący do przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 13.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta zamieścił wpis pochwalający przemoc wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 13.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Racist and hatred-promoting internet comments

Internauta zamieszcza rasistowskie, homofobiczne i nawołujące do nienawiści komentarze.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 13.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta zamieścił wpis nawołujący do nienawiści i przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 13.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta zamieścił wpis nawołujący do nienawiści i pochwalający przemoc wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 13.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Threats due to political views

Internauta umieścił komentarz znieważający i nawołujący do przemocy ze względu na przynależność polityczną.

explore the incident »

closed
hate speech
Sender: Anonim
Submit date: 11.06.2016
Place of the incident: wiadomosci.gazeta.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Threats due to political views

Internauta umieścił komentarz znieważający i nawołujący do przemocy ze względu na przynależność polityczną.

explore the incident »

current
hate speech
Sender: Anonim
Submit date: 11.06.2016
Place of the incident: wiadomosci.gazeta.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


hate speech adressed to catholics

Internauta zamieścił znieważający komentarz, pełen pogardy dla katolickich zakonnic.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 10.06.2016
Place of the incident: wiadomosci.gazeta.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Incitement to commit a crime

Internauta zamieścił wpis wzywający do popełnienia przestępstwa.

explore the incident »

closed
hate speech
others / I'm not sure
Sender: Anonim
Submit date: 06.06.2016
Place of the incident: fronda.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment supporting violence against muslims

Internauta umieścił wpis znieważający uchodźców i sugerujący podkładanie ognia pod ich obozy.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 02.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz