polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

INCIDENTS DATABASE

Hate speech against Poles

Internauta umieszcza komentarze, które obrażają ze względu na przynależność narodową.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 02.07.2016
Place of the incident: www.zelaznalogika.net

dokumentDOCUMENTS(1)


Comments insulting Muslims and refugees

Użytkownik serwisu wykop.pl o pseudonimie  wielokrotnie używa znieważających i obraźliwych określeń w odniesieniu do imigrantów i muzułmanów, nazywając.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 28.06.2016
Place of the incident: wykop.pl

dokumentDOCUMENTS(2)


Racist comments

Podszyty rasizmem i ksenofobią komentarz, obrażający Romów.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 27.06.2016
Place of the incident: sadistic.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment offending dark-skinned people

Internauta zamieścił wpis znieważający ze względu na kolor skóry.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination based on sexual orientation
acts of violence and vandalism associated with discrimination
Sender: Anonim
Submit date: 27.06.2016
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Hate speech against Poles

Internauta zamieścił wpis nazywający Polaków "bydłem".

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 24.06.2016
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Regulamin strony Dziki Oddział zawiera wezwanie do eksterminacji osób nieheteroseksualnych.

explore the incident »

closed
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 22.06.2016
Place of the incident: dzikioddzial.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Nazi graphics

Internauta na swojej stronie w serwisie Facebook zamieścił obraz o zabarwieniu nazistowskim.

explore the incident »

closed
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 22.06.2016
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

W serwisie YouTube internauta zamieścił komentarz nawołujący do nienawiści i przemocy wobec osób nieheteroseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 22.06.2016
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta w komentarzu na portalu Facebook nawołuje do eksterminacji osób o odmiennej orientacji płciowej.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 21.06.2016
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


A song promoting hatred against refugees

W utworze "Imigranci" Mc Qbik nawołuje do nienawiści wobec uchodźców, znieważa ze względu na przynależność etniczną, rasową lub narodową oraz ze względu na wyznawaną religię: Korw...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 20.06.2016
Place of the incident: youtube.com
X
Pobierz