polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

INCIDENTS DATABASE

Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta sugeruje fizyczną eksterminację osób o odmiennej orientacji płciowej.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 09.09.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internautka, pod filmem z Parady Równości,  nawołuje do fizycznej eksterminacji osób o odmiennej orientacji seksualnej.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 09.09.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób o odmiennej orientacji płciowej, nawiązując przy tym do zbrodni hitlerowskich.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 09.09.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób homoseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 09.09.2018
Place of the incident: wszczecinie.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Hateful tweet

Internauta nawołuje do dyskryminacji z uwagi na przynależność rasową i narodową, używając przy tym obraźliwych sformułowań.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 07.09.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Constradicting Katyn crime

Publikowanie nieprawdziwych informacji, że to Żydzi a nie Rosjanie wymordowali polskich oficerów w Katyniu.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
others / I'm not sure
Sender: Anonim
Submit date: 06.09.2018
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Racist comment

Internauta umieścił rasistowski komentarz, w którym znieważa osoby z uwagi na ich przynależność rasową i nawołuje do dyskryminacji.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 06.09.2018
Place of the incident: ndie.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexuals

Internauta nawołuje do przemocy wobec osób homoseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 05.09.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for discrimination against homosexuals

Internauta nawołuje do dyskryminacji osób homoseksualnych, nawiazując przy tym do metod stosowanych w systemach totalitarnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 05.09.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexuals

W nawiązaniu do wpisu na temat rozbitego przez chuliganów pikniku równościowego, internauta umieścił wpis, w którym pochwala incydent i nawołuje do przemocy wobec osób o odmiennej ...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 05.09.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz