english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

BAZA INCYDENTÓW

Rozpowszechnianie tekstu utworu muzycznego znieważającego Romów

Producent muzyczny wydał album z piosenką, w której zamieszczone są treści znieważające ze względu na pochodzenie, propagujące stereotypy budzące pogardę i nienawiść wobe...

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Data zgłoszenia: 06.09.2016
Miejsce incydentu: tekst piosenki

dokumentDOKUMENTY(2)


Tekst utworu muzycznego znieważający Romów

W tekście piosenki autor zamieścił treści znieważające ze względu na pochodzenie, propagując stereotypy budzące pogardę i nienawiść wobec Romów i sugerując jakoby wszyscy należący ...

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Data zgłoszenia: 05.09.2016
Miejsce incydentu: tekst piosenki

dokumentDOKUMENTY(2)


Komentarz wyrażający pogardę i wzywający do eksterminacji muzułmanów

Internauta zamieścił wpis znieważający muzułmanów i zachęcający do ich eksterminacji przy użyciu broni masowej zagłady.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 02.09.2016
Miejsce incydentu: showtime.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Mowa nienawiści wobec uchodźców

Internauta, w wątku dotyczącym uchodźców, umieścił komentarz znieważający grupę ludności, nazywając ich "bydłem".

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 31.08.2016
Miejsce incydentu: fakty.interia.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Napis na murze wzywający do przemocy wobec Romów

Nienawistny napis na murze w bramie przy ul. Jedności Narodowej 66 we Wrocławiu (brama między cukiernią a kantorem). Napis wzywa do przemocy względem Romów.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
akty przemocy i wandalizmu związane z dyskryminacją
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 31.08.2016
Miejsce incydentu: Wrocław, ul. Jedności Narodowej nr 66 (brama)

dokumentDOKUMENTY(1)


Wpis internetowy nawołujący do nienawiści i przemocy wobec muzułmanów

Internauta zamieścił wpis dyskryminujący i wzywający do nienawiści z powodu wyznania. 

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Data zgłoszenia: 30.08.2016
Miejsce incydentu: interia.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Komentarz internetowy znieważający muzułmanów

Internauta zamieścił wpis znieważający i wzywający do przemocy z powodów wyznaniowych i odmienności poglądów politycznych.

przejdź do incydentu »

zamknięte
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Data zgłoszenia: 30.08.2016
Miejsce incydentu: interia.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Komentarz internetowy znieważający ze względu na wyznanie i narodowość

 Internauta zamieścił komentarz zawierający treści antysemckie i antymuzułmańskie, w odpowiedzi na stwierdzenie innego użytkownika, brzmiące: "Całe szczęście Hitler zabijał ży...

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Data zgłoszenia: 30.08.2016
Miejsce incydentu: youtube.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Mowa nienawiści wobec Polaków

Internauta zamieścił komentarz znieważający ze względu na narodowość.

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 29.08.2016
Miejsce incydentu: http://wpolityce.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Rozpowszechnianie tekstu utworu muzycznego znieważającego Romów

Użytkownik serwisu youtube rozpowszechnia piosenkę, w której zamieszczone są treści znieważające ze względu na pochodzenie, propagujące stereotypy budzące pogardę i nienawiść wobec...

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na płeć
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 29.08.2016
Miejsce incydentu: youtube.com

dokumentDOKUMENTY(2)


X
Pobierz