english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

BAZA INCYDENTÓW

Komentarz internetowy znieważający muzułmanów

Internauta zamieścił komentarz znieważający i dyskryminujący z powodu wyznania

przejdź do incydentu »

zamknięte
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 29.08.2016
Miejsce incydentu: interia.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Wpis internetowynawołujący do nienawiści i przemocy wobec Żydów

Internauta zamieścił antysemicki komentarz, pochwalający nazistowskie metody eksterminacji.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 29.08.2016
Miejsce incydentu: youtube.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Mowa nienawiści wobec Polaków

 Użytkownik zamieścił komentarz znieważający ze względu na narodowość.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 27.08.2016
Miejsce incydentu: http://weekend.gazeta.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Komentarz internetowy znieważający ze względu na pochodzenie

Internauta zamieścił komentarz znieważający ze względu na pochodzenie rasowe.

przejdź do incydentu »

w toku
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Data zgłoszenia: 18.08.2016
Miejsce incydentu: wykop.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Rasistowskie napisy na murze

Na murze znajdującym się w obrębie miasta pojawiły się rasistowskie napisy. Jest ich wiele i umieszczone są co kilkanascie metrów na całej długości muru.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 14.08.2016
Miejsce incydentu: Żary, ul. Zawiszy Czarnego

dokumentDOKUMENTY(3)


Wpis internetowy znieważający i wzywający do przemocy wobec osób ciemnoskórych

W sekcji komentarzy w serwisie youtube, pod filmem, użytkownik zamieścił rasistowski komentarz namawiający do przemocy wobec osób o ciemnym kolorze skóry i znieważający je.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 12.08.2016
Miejsce incydentu: youtube.com

dokumentDOKUMENTY(2)


Komentarz internetowy wzywający do nienawiści i przemocy wobec uchodźców

Użytkownik serwisu facebook.com pod zdjęciem ciężko pobitego człowieka zamieścił komentarz wzywający do przemocy wobec uchodźców.

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Data zgłoszenia: 11.08.2016
Miejsce incydentu: facebook.com

dokumentDOKUMENTY(2)


Wpisy internetowe zawierające treści antysemickie i negujące Holocaust

Internauta publikuje treści antysemickie, znieważające i mające wzbudzić nienawiść, jak też zaprzecza Holocaustowi.

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 11.08.2016
Miejsce incydentu: www.wiernipolsce1.wordpress.com

dokumentDOKUMENTY(5)


Komentarz internetowy wzywający do nienawiści i przemocy wobec uchodźców

Użytkownik serwisu facebook.com pod zdjęciem ciężko pobitego człowieka zamieścił komentarz wzywający do przemocy wobec uchodźców.

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 10.08.2016
Miejsce incydentu: facebook.com

dokumentDOKUMENTY(2)


Antysemicki napis na ławce w parku

Antysemicki napis na ławce w parku.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 07.08.2016
Miejsce incydentu: Warszawa

dokumentDOKUMENTY(1)


X
Pobierz