english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

BAZA INCYDENTÓW

Wpis na blogu namawiający do przemocy wobec Żydów i innych narodowości ze względu na przynależność narodową

Autor bloga umieścił na portalu ksenofobiczny wpis podżegający do nienawiści i nakłaniający do wyrzucenia z Polski Żydów i innych nie-Polaków.

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 11.12.2016
Miejsce incydentu: czeczetkowicz.neon24.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Groźby i namawianie do przemocy ze względu na przynależność polityczną

Użytkownik serwisu telewizjarepublika.pl pod jednym z artykułów umieścił komentarz publicznie nawołujący do popełnienia przestępstwa przemocy wobec grupy osób ze wzg...

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 10.12.2016
Miejsce incydentu: telewizjarepublika.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Publiczne nawoływanie do przemocy względem osób potencjalnie objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną

Internautka na portalu money.pl publicznie nawołuje do zabijania emerytów, których miałaby objąć ustawa o reformie emerytalnej - tzw. ustawa dezubekizacyjna.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
inne / nie jestem pewny
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 10.12.2016
Miejsce incydentu: money.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Wpis internetowy nawołujący do przemocy ze względu na orientację seksualną

Pod zdjęciem pary mężczyzn na Facebooku internauta umieścił komentarz wzywający do fizycznej eksterminacji osób homoseksualnych.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 10.12.2016
Miejsce incydentu: www.facebook.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Znieważenie skierowane do Domu Ukraińskiego w Warszawie

W grudniu 2016 roku na facebookowy profil Domu Ukraińskiego w Warszawie, została przesłana wiadomość o charakterze znieważającym o treści: "Won z Polski banderowskie ścierwa!! Dobr...

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 06.12.2016
Miejsce incydentu: www.facebook.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Mowa nienawiści wobec muzułmanów

Użytkownik serwisu www.wykop.pl umieszcza komentarze promujące ustrój nazistowski, znieważające ze względu na pochodzenie, wyznawaną religię, kolor skóry, sugerujący stosowanie prz...

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 06.12.2016
Miejsce incydentu: www.wykop.pl

dokumentDOKUMENTY(4)


Groźby ze względu na poglądy polityczne

Internauta zamieścił komentarz znieważający ze względu na poglądy polityczne i zapowiadający fizyczną eksterminację osób o odmiennych poglądach politycznych.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 04.12.2016
Miejsce incydentu: www.newsweek.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Groźby ze względu na poglądy polityczne

Internauta umieścił komentarz znieważający i nawołujący do przemocy wobec Premier RP.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 04.12.2016
Miejsce incydentu: www.wiadomosci.wp.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Groźby ze względu na poglądy polityczne

Internauta umieszcza komentarze znieważające i wzywające do przemocy względem osób o odmiennych poglądach politycznych.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 30.11.2016
Miejsce incydentu: www.wykop.pl

dokumentDOKUMENTY(2)


Antysemicki blog

Użytkownika posługujący się nazwą radiopomostphoenix na swoim blogu w serwisie wordpress.com umieszcza teksty czysto antysemickie, porównujące Żydów do ?pasożytów?. Znieważa tym sa...

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Data zgłoszenia: 29.11.2016
Miejsce incydentu: www.wordpress.com
X
Pobierz