english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Pod postem sugerującym, żeby uchodźców umieszczać w barakach obozu w Auschwitz, internauta zamieścił komentarz zachęcający do eksterminacji ludności i nawołujący do nienawiści na tle pochodzenia.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

16.02.2016

Sąd nie uwzględnia zażalenia i utrzymuje zaskarżone postanowienie w mocy.

09.11.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję prokuratury.

16.10.2015

Odmowa wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

07.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 11.09.2015
Data aktualizacji: 08.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz