english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców i propagujący ustrój nazistowski

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców i propagujący ustrój nazistowski

Internauta zamieścił wpisy, które nawołują do nienawiści i przemocy ze względu na pochodzenie oraz propagują ustrój totalitarny przez promowanie metod eksterminacji ludzi stosowanych przez nazistów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

18.12.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję prokuratury.

29.11.2015

Umorzenie dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

18.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 24.09.2015
Data aktualizacji: 11.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz