english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy pochwalający metody eksterminacji ludzi stosowane w ustroju totalitarnym

Wpis internetowy pochwalający metody eksterminacji ludzi stosowane w ustroju totalitarnym

Na stronie "Zbigniew Stonoga" pod postem "Wasze ulice nasze kamienice, a waszymi łbami będziemy trotuary..." internauta zamiescił komentarz, który pochwala przestępstwo w postaci eksterminowania grup ludnosci stosowanego w ustroju totalitarnym. 

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

03.03.2016

Materiały zostają przesłane do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich, z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

26.02.2016

Umorzenie dochodzenia i przekazanie materiału dowodowego do Wydziału ds. Nieletnich i Patologii celem dalszego prowadzenia na zasadach określonych ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.

30.12.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 256§1 kk.

02.12.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook
Data zgłoszenia: 06.12.2015
Data aktualizacji: 11.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz