english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do zabijania uchodźców

Wpis internetowy nawołujący do zabijania uchodźców

Użytkownik Facebooka umieścił film, przedstawiający uchodźców, który opatrzył komentarzem nawołującym do ich brutalnej fizycznej eksterminacji.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

06.07.2016

Prokuratura Rejonowa Poznań - Stare Miasto postanawia umorzyć dochodzenie

14.03.2016

Wszczęto dochodzenie z art. 256§1 kk.

15.02.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 14.02.2016
Data aktualizacji: 19.07.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz