english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców
Użytkownik Facebooka umieścił komentarz będący wezwaniem do fizycznej eksterminacji uchodźców.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

14.04.2016

Prokuratura Rejonowa Szczecin Zachód umarza dochodzenie

15.02.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 14.02.2016
Data aktualizacji: 13.05.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz