english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz wzywający do eksterminacji uchodźców

Komentarz wzywający do eksterminacji uchodźców

Użytkownik zamieścił komentarz sugerujący potrzebę zagazowania uchodźców.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

23.03.2016

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 256§1 kk.

22.02.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: tvp.info
Data zgłoszenia: 18.02.2016
Data aktualizacji: 12.04.2016
Status: w toku
X
Pobierz