english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz wzywający do eksterminacji Żydów

Komentarz wzywający do eksterminacji Żydów
Użytkownik umieścił w serwisie youtube.pl komentarz sugerujący konieczność fizycznej eksterminacji Żydów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

07.03.2016

Wszczęto dochodzenie z art. 256§1 kk.

22.02.2016

Stowarzyszenie zawiadamia Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: youtube.pl
Data zgłoszenia: 19.02.2016
Data aktualizacji: 29.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz