english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Mowa nienawiści wobec Polaków

Mowa nienawiści wobec Polaków

Użytkownik Facebooka umieścił pogardliwy, w stosunku do Polaków, komentarz.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

24.03.2016

Odmowa wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

25.02.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 25.02.2016
Data aktualizacji: 12.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz