english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Na stronie Polacy Przeciw Imigrantom internauta zamieścił komentarz nawołujący do popełnienia przestępstwa i do nienawiści i przemocy na tle pochodzenia.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

23.03.2016

Wszczęto śledztwo w sprawie o czyn z art. 126a kk w zw. z art. 118§1 kk w zb. z art. 256§1 kk w zb. z art. 257 kk w zwz. z art. 11§2 kk.

08.03.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 08.03.2016
Data aktualizacji: 12.04.2016
Status: w toku
X
Pobierz