english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz internetowy znieważający muzułmanów

Komentarz internetowy znieważający muzułmanów

Internauta zamieścił wpis znieważający i wzywający do przemocy z powodów wyznaniowych i odmienności poglądów politycznych.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

14.09.2016

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

30.08.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: interia.pl
Data zgłoszenia: 30.08.2016
Data aktualizacji: 21.09.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz