english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do eksterminacji osób ze względu na przynależność polityczną, wyznaniową i etniczną

Wpis internetowy nawołujący do eksterminacji osób ze względu na przynależność polityczną, wyznaniową i etniczną

Internautka w komentarzu do artykułu na portalu wiadomosci.gazeta.pl zachęcała do ponownego uruchomienia obozów koncentracyjnych w celu eksterminacji osób o innej przynależności politycznej, religijnej i narodowej.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

28.02.2017

Komenda Rejonowa Policji wszczęła dochodzenie w sprawie

13.12.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: wiadomosci.gazeta.pl
Data zgłoszenia: 11.12.2016
Data aktualizacji: 06.03.2017
Status: w toku
X
Pobierz