english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Artykuł w internecie nawołujący do nienawiści wobec Żydów

Artykuł w internecie nawołujący do nienawiści wobec Żydów

Internauta zamieścił na swoim blogu artykuł: 'Metoda okradania POLSKI i POLAKÓW - przez Żydów', nawołujący do nienawiści wobec osób pochodzenia żydowskiego przez przedstawianie ich jako narodu działającego na szkodę Państwa Polskiego.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

01.12.2014

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: neon24.pl
Data zgłoszenia: 01.12.2014
Data aktualizacji: 12.04.2016
Status: w toku
X
Pobierz