english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Artykuł w internecie nawołujący do nienawiści wobec Żydów

Artykuł w internecie nawołujący do nienawiści wobec Żydów

Na portalu gazetawarszawska.com internauta zamieścił artykuł: 'Wojna Marszu Niepodległości a Żydzi', nawołujący do nienawiści wobec osób pochodzenia żydowskiego poprzez oskarżanie ich o 'masowe zbrodnie na Polakach', dążenie do 'eksterminacji' Polaków, przedstawianie osób pochodzenia żydowskiego jako 'zagrożenia', itp.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

27.11.2015

Zawieszenie dochodzenia.

12.02.2015

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście wszczyna dochodzenie ws. publicznego nawoływania do nienawiści.

01.12.2014

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: gazetawarszawska.com
Data zgłoszenia: 01.12.2014
Data aktualizacji: 12.04.2016
Status: w toku
X
Pobierz