english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do przemocy wobec homoseksualistów

Wezwanie do przemocy wobec homoseksualistów
Internauta nawołuje do przemocy wobec osób o odmiennej orientacji płciowej.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

19.06.2017

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I wszczęła dochodzenie

30.05.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: https://www.facebook.com/jakubidawid/photos/a.836224616513605.1073741828.836215543181179/998572550278810/?type=3&comment_id=1687564591547466&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
Data zgłoszenia: 25.05.2017
Data aktualizacji: 23.06.2017
Status: w toku
X
Pobierz