english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do fizycznej eksterminacji homoseksualistów

Wezwanie do fizycznej eksterminacji homoseksualistów
Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób z uwagi na ich orientację płciową.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

30.05.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 25.05.2017
Data aktualizacji: 30.05.2017
Status: w toku
X
Pobierz