polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Call for physical extermination of homosexuals

Call for physical extermination of homosexuals
Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób o odmiennej orientacji płciowej i nawiązuje do zbrodni nazistowskiej.

Additional information

Undertaken interventions

31.08.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia

05.06.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Place of the incident: twitter.com
Submit date: 04.06.2017
Actualization date: 06.09.2017
Status: closed
X
Pobierz