english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do fizycznej eksterminacji Muzułmanów

Wezwanie do fizycznej eksterminacji Muzułmanów
Internauta sugeruje użycie bomb wobec modlących się w Jerozolimie muzułmanów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

03.08.2017

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III wszczęła dochodzenie

05.06.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 04.06.2017
Data aktualizacji: 08.08.2017
Status: w toku
X
Pobierz