english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Grafika znieważająca muzułmanów

Grafika znieważająca muzułmanów
Administrator facebookowej strony Stop islamizacji Europy zamieścił grafikę, w której sugeruje że wszyscy muzułmanie to terroryści, przez co w sposób oczywisty znieważa wyznawców islamu.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

06.06.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: facebook.pl
Data zgłoszenia: 06.06.2017
Data aktualizacji: 06.06.2017
Status: w toku
X
Pobierz