polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Call to do extermination on a racial background

Call to do extermination on a racial background
Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji na tle rasowym.


Additional information

Undertaken interventions

29.08.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz umorzyła dochodzenie

08.06.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: twitter.com
Submit date: 07.06.2017
Actualization date: 01.09.2017
Status: closed
X
Pobierz