polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Insult and call for religious extermination

Insult and call for religious extermination
Internauta w serwisie twitter.com umieścił wpis, w którym znieważa i wzywa do fizycznej eksterminacji wyznawców katolicyzmu.

Additional information

Undertaken interventions

12.07.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście umorzyła dochodzenie

08.06.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: twitter.com
Submit date: 07.06.2017
Actualization date: 24.07.2017
Status: closed
X
Pobierz