polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Call for violence against Muslims

Call for violence against Muslims
Internauta znieważa i nawołuje do przemocy na tle przynależności narodowej.

Additional information

Undertaken interventions

24.07.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia

13.06.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: wolnoscpl
Submit date: 08.06.2017
Actualization date: 28.07.2017
Status: closed
X
Pobierz