polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Insult against religious background

Insult against religious background
Internauta używa mowy nienawiści ze względu na wyznawaną religię.

Additional information

Undertaken interventions

14.08.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście umorzyła dochodzenie

12.07.2017

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I wszczęła dochodzenie

13.06.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: youtube.com
Submit date: 08.06.2017
Actualization date: 29.08.2017
Status: closed
X
Pobierz