english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do przemocy wobec muzułmanów

Wezwanie do przemocy wobec muzułmanów
Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób z uwagi na przynależność etniczną.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

13.06.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: www.youtube.com
Data zgłoszenia: 08.06.2017
Data aktualizacji: 13.06.2017
Status: w toku
X
Pobierz