polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Call for physical extermination of the Jews

Call for physical extermination of the Jews
Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji Żydów.

Additional information

Undertaken interventions

14.07.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz wszczęła dochodzenie w sprawie

13.06.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
promoting fascist or totalitarian state system
Place of the incident: twitter.com
Submit date: 08.06.2017
Actualization date: 24.07.2017
Status: current
X
Pobierz