english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do fizycznej eksterminacji Ukraińców

Wezwanie do fizycznej eksterminacji Ukraińców
Wpis nawołujący do "utylizacji" osób pochodzenia ukraińskiego.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

17.07.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie

13.06.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: wykop.pl
Data zgłoszenia: 13.06.2017
Data aktualizacji: 27.07.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz