polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Call for physical extermination of Ukrainians

Call for physical extermination of Ukrainians
Wpis nawołujący do "utylizacji" osób pochodzenia ukraińskiego.

Additional information

Undertaken interventions

17.07.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie

13.06.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: wykop.pl
Submit date: 13.06.2017
Actualization date: 27.07.2017
Status: closed
X
Pobierz