polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Hatred and threats against Muslims

Hatred and threats against Muslims
Na stronie Muzułmańskiego Centrum Kulturalnego - Oświatowego we Wrocławiu pojawił się wpis znieważający muzułmanów i grożący im śmiercią.

Additional information

Undertaken interventions

30.08.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście umorzyła dochodzenie

06.07.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: www.facebook.com
Submit date: 04.07.2017
Actualization date: 31.08.2017
Status: closed
X
Pobierz