english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz znieważający Żydów

Komentarz znieważający Żydów
Komentarz znieważający osoby pochodzenia żydowskiego.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

17.08.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście wszczęła dochodzenie w sprawie

24.07.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: www.sadistic.pl
Data zgłoszenia: 15.07.2017
Data aktualizacji: 29.08.2017
Status: w toku
X
Pobierz