polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Internet entry defaming and calling for violence on grounds of racial, ethnic, nationality

Internet entry defaming and calling for violence on grounds of racial, ethnic, nationality

Internauta umieścił wpis, w którym znieważa ze względu na przynależność narodową etniczną i rasową, a także wzywa do przemocy i fizycznej eksterminacji ze względu na wymienione przesłanki.

Additional information

Undertaken interventions

16.09.2017

Komenda Miejska Policji w Katowicach wszczęła dochodzenie w sprawie

31.07.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: www.facebook.com
Submit date: 29.07.2017
Actualization date: 25.09.2017
Status: current
X
Pobierz