english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Znieważenie i nawoływanie do przemocy wobec Polaków

Znieważenie i nawoływanie do przemocy wobec Polaków

Internauta na forum internetowym umieścił wpis, w którym znieważa Polaków i wzywa do przemocy wobec nich.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

05.01.2018

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie

04.08.2017

Komedna Powiatowa Policji w Piasecznie wszczęła dochodzenie

04.08.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: forum.o2.pl
Data zgłoszenia: 03.08.2017
Data aktualizacji: 10.01.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz