polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Insulting and promoting violence against Poles

Insulting and promoting violence against Poles

Internauta na forum internetowym umieścił wpis, w którym znieważa Polaków i wzywa do przemocy wobec nich.

Additional information

Undertaken interventions

05.01.2018

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie

04.08.2017

Komedna Powiatowa Policji w Piasecznie wszczęła dochodzenie

04.08.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: forum.o2.pl
Submit date: 03.08.2017
Actualization date: 10.01.2018
Status: closed
X
Pobierz