polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Insulting and promoting violence against Poles

Insulting and promoting violence against Poles
Internauta na forum internetowym umieścił wpis, w którym znieważa Polaków i wzywa do przemocy wobec nich.
Additional information

Undertaken interventions

04.08.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: forum.o2.pl
Submit date: 03.08.2017
Actualization date: 04.08.2017
Status: current
X
Pobierz