english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nienawistny, antyuchodźczy artykuł prasowy

Nienawistny, antyuchodźczy artykuł prasowy

Rozpowszechnianie, za pośrednictwem gazety Nasze strony ostrzeszowskie tekstu pt. Przy kufelku /nr 31 (224) 2017 (31) z dn. 8 sierpnia 2017 roku/ treści sugerujących umieszczanie uchodźców w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz, tym samym gloryfikując zbrodniczą ideologię nazistowską, który to tekst narusza polski kodeks karny, w części dot. mowy nienawiści, tj. art. 256 i 257 kk.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

22.11.2017

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu umorzyła śledztwo w sprawie

25.09.2017

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu wszczęła śledztwo

10.08.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: Nasze strony ostrzeszowskie
Data zgłoszenia: 10.08.2017
Data aktualizacji: 07.12.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz