english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz wzywający do fiyzcznej eskterminacji muzułmanów

Komentarz wzywający do fiyzcznej eskterminacji muzułmanów
Internauta w serwisie facebook umieścił komentarz, w którym wzywa do fizycznej eksterminacji muzułmanów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

28.02.2018

do Sądu Rejonowego Katowice - Wschód został przesłany wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

03.10.2017

Komenda Miejska Policji w Katowicach wszczęła dochodzenie w sprawie

29.08.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 19.08.2017
Data aktualizacji: 09.05.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz