polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Insulting and calling for physical extermination of Muslims

Insulting and calling for physical extermination of Muslims

Internauta w serwisie facebook.pl umieścił wpisy, w których nawołuje do nienawiści i pogardy, wzywa do agresji ze względu na przynależność etniczną, rasową, narodową, wyznanie; publicznie chwali i postuluje wprowadzenia ustroju opartego na wszechwładzy państwa kosztem wolności jednostki oraz na dyskryminacji, a nawet eliminacji, całych grup ludności.Additional information

Undertaken interventions

25.09.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

29.08.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Place of the incident: www.facebook.pl
Submit date: 27.08.2017
Actualization date: 02.10.2017
Status: closed
X
Pobierz