polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Commentary calling for physical extermination of Muslims

Commentary calling for physical extermination of Muslims

Internauta w serwisie facebook umieścił komentarz, w którym wzywa do fizycznej eksterminacji muzułmanów.

Additional information

Undertaken interventions

19.09.2017

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie wszczęła dochodzenie w sprawie

29.08.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Place of the incident: www.facebook.com
Submit date: 29.08.2017
Actualization date: 25.09.2017
Status: current
X
Pobierz