english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nienawistna strona na Facebooku

Nienawistna strona na Facebooku

Facebookowy fanpage "Ukrainiec NIE jest moim bratem" pełen nienawiści skierowanej do Ukraińców, zachęcający do przemocy wobec nich.


Podjęte interwencje

28.09.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

01.09.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: https://www.facebook.com/UprobanderowiecNieJMB/
Data zgłoszenia: 31.08.2017
Data aktualizacji: 10.10.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz