polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Antisemitic website

Antisemitic website

Strona internetowa alexjones.pl/aj/aj-polska/aj-publicystyka/item/113549-jak-rozpoznac-zyda w sposób jawny i bezpośredni propaguje treści antysemickie, znieważające zarówno osoby pochodzenia żydowskiego, jak i wyznawców judaizmu.

Undertaken interventions

29.11.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz umorzyła dochodzenie w sprawie

16.10.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz wszczęła śledztwo w sprawie

25.09.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Place of the incident: alexjones.pl
Submit date: 25.09.2017
Actualization date: 05.12.2017
Status: closed
X
Pobierz