english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nawoływanie do przemocy na tle rasowym

Nawoływanie do przemocy na tle rasowym
Internauta umieścił komentarz, w którym wzywa do przemocy wobec osób o odmiennym kolorze skóry, znieważając je przy tym.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

27.12.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście wszczęła dochodzenie w sprawie

13.10.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: www.sadistic.pl
Data zgłoszenia: 11.10.2017
Data aktualizacji: 09.01.2018
Status: w toku
X
Pobierz