polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Photo with a racist slogan

Photo with a racist slogan

Na facebookowym profilu Młodzież Wszechpolska Tomaszów Mazowiecki pojawiło się zdjęcie z rasistowskim hasłem: "All different. All white" - "Wszyscy różni. Wszyscy biali".

Additional information

Undertaken interventions

07.03.2018

Prokuratura Rejonowa w Radomsku odmówiła wszczęcia dochodzenia

15.11.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Place of the incident: facebook.pl
Submit date: 15.11.2017
Actualization date: 13.03.2018
Status: closed
X
Pobierz